Hovedstyret

Hovedstyret 2019 består av:

Leder: Laila Brun Engen, tlf 992 41 002

Nestleder: Bjørn Seljeseth, tlf 975 12 132

Sekretær: Anne Blix, tlf 975 87 164

Økonomiansvarlig: Helge Kolberg, tlf 952 95 571

Sportslig leder: Ken Johansen, tlf 479 68 454

Styremedlem: Thomas Wærnes Moen, 97 10 78 68

Ungdomsrepresentant: Mina Flaat Hansen, 958 21 573

Vara: Marianne Johansen, tlf 950 73 513

 

Gruppeledere

Volleyball:  Rainer Aronsen

Fotball, håndball og allidrett:  Tone Norum, tlf 905 54 748

Bueskyting:  Bente Førde Kristensen, tlf 922 92 091

Klatring:  Jon Inge Drevland, tlf 414 01 764

You Act:  Helmine Stormo Pettersen

Lavterskel:  Helge Kolberg, tlf 952 95 571