Hovedstyret

Hovedstyret 2018 består av:

Leder: Laila Brun Engen, tlf 992 41 002

Nestleder: Kenneth Rendal, tlf 976 47 015

Sekretær: Anne Blix, tlf 975 87 164

Økonomiansvarlig: Helge Kolberg, tlf 952 95 571

Sportslig leder: Marianne Johansen, tlf 950 73 513

Styremedlem: Thomas Wærnes Moen

Ungdomsrepresentant: Mina Flaat Hansen

Vara: Bjørn Seljeseth, tlf 975 12 132

 

Gruppeledere

Fotball:  Roger Stormo, tlf 970 86 047

Volleyball:  Rainer Aronsen

Håndball:  Stein Harald Engen, tlf 416 64 106

Barneidrett:  Anita Sannes 959 75 998

Bueskyting:  Bente Førde Kristensen, tlf 922 92 091

Klatring:  Jon Inge Drevland, tlf 414 01 764

You Act:  Helmine Stormo Pettersen

Lavterskel:  Helge Kolberg, tlf 952 95 571