Hovedstyret

Hovedstyret 2020 består av:

Leder: Ørjan Vatneberg, tlf 466 43 505

Nestleder: Bjørn Seljeseth, tlf 975 12 132

Sekretær: Anne Blix, tlf 975 87 164

Økonomiansvarlig: Helge Kolberg, tlf 952 95 571

Sportslig leder: Ken Johansen, tlf 479 68 454

Styremedlem: Maren Ragnvaldsen, tlf 952 48 972

Ungdomsrepresentant: Leonora Engen

Vara: Charlotte Pedersen

 

Gruppeledere

Volleyball:  Rainer Aronsen

Fotball, håndball og allidrett:  Line Rasmussen, tlf 990 13 918

Bueskyting:  Bente Førde Kristensen, tlf 922 92 091

Klatring:  Jon Inge Drevland, tlf 414 01 764

You Act:  Helmine Stormo Pettersen

Lavterskel:  Helge Kolberg, tlf 952 95 571