Trening bueskyting

Trening 2019

Vi trener i fjellhallen i Glomfjord på vinterhalvåret, og på grusbanen i Mosvolddalen på sommerhalvåret.

Ta kontakt med leder Bente Førde Kristensen for mere informasjon på telefon tlf 922 92 091 eller e-post: bentefk@gmail.com