Fotballstyret

Styret i fotballgruppa 2018

Leder: Roger Stormo
Nestleder: Trond Hegge Moen
Styremedlem: Egil Brandtzæg
Styremedlem: Vivian Svendsgård
Styremedlem: Tone Norum
Styremedlem: Marie Kristensen
Styremedlem: Bjørn Tore Myrvang
Varamedlem: Eirik Bones