Håndballstyret

Styret håndballgruppa 2017/18

Leder: Stein Harald Engen tlf. 416 64 106

Nestleder/sekretær: Kjersti Svensen

Materiellforvalter: Monja Olsen

Styremedlem: Silje Ringøy