Allidrett trening

Sesongen 2019/2020

Vi starter opp etter høstferien. Målet med treningene er at barna skal leke og ha det morsomt, de skal få allsidig trening, få utfordringer på sitt nivå og oppleve mestring.

Treningene vil foregå på onsdager og vil følge skoleruta frem til april.

 

Treningstider

1. – 3. klasse – onsdag kl 17.30 – 18.30 – Lise Hogstad, Ørjan Vatneberg og Musatfa Almohammed

4. – 7. klasse – onsdag kl 18.30 – 19.30 – Eirik Holdal og Mats Swensen

 

 

Vi har et ønske om at foreldrene er til stede under treningene. Dette for å kunne hjelpe til ved behov, samt å ta i mot beskjeder osv. Foreldrene må også påberegne seg noe dugnadsarbeid i løpet av sesongen. Dette vil dere få nærmere informasjon om.

Treningsavgiften er kr 250. I tillegg kommer den årlige medlemskontingenten til Ørnes IL på kr 300 for enkeltmedlem (eller kr 600 for familie). Faktura blir tilsendt fra Ørnes IL.

 

VELKOMMEN TIL NYE OG GAMLE DELTAGERE
og til foreldrene som aktive støttespillere!