Styre allidrett

Felles styre for fotball, håndball og allidrett for 2022:

Line Rasmussen, tlf 990 13 918

Ida Limstrand Dybvik, tlf 952 02 239

Marit Hagen Olsen, tlf 971 54 65

Lene Mari Olsen