Innkalling til Årsmøte i Ørnes Idrettslag

Innkalling til Årsmøte i Ørnes Idrettslag

Det blir årsmøte søndag 17. mars 2019 kl. 19:00 på klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar.

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden www.ørnesil.no ca. 11. mars 2019.

For å ha stemmerett må medlemskontingent være betalt innen 31.12.2018.

Styret.