Innkalling til årsmøte 15.03.2020

Innkalling til årsmøte 15.03.2020

Innkalling til Årsmøte i Ørnes Idrettslag søndag 15. mars 2020 på klubbhuset kl. 19:00

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar.

Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.ørnesil.no ca 08. mars 2020

For å ha stemmerett må medlemskontingenten være betalt innen 31.12.2019.

Styret i ØIL