Innkalling til årsmøte 13.03.2022

Innkalling til årsmøte 13.03.2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ørnes Idrettslag.

Årsmøtet avholdes søndag 13.03.2022 kl. 18.00 på Klubbhuset i Mosvolddalen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2022 til ornes.idrettslag@gmail.com (se mal til forslag her: Forslag til årsmøtet )

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside, samt hovedsiden på facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ørnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ørnes IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ørnes Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ørjan Vatneberg kontaktes på 46643505 eller ornes.idrettslag@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret i Ørnes IL