Årsmøte utsatt

Årsmøte utsatt

Med bakgrunn i de reglene som blir iverksatt fra og med midnatt i dag (12.03.2021) har styret bestemt at årsmøtet utsettes inntil videre. Idrettsforbundet har utsatt årsmøtefristen til 15.juni, og vi håper å kunne kjøre et fysisk møte, eller i hvert fall å kunne samle styret for å kunne gjennomføre et digitalt møte der styret sitter på klubbhuset, men de nye reglene gjør at dette ikke er mulig pr. nå.
Vennlig hilsen
Ørjan Vatneberg
Leder ØIL