Årsmøte 14. mars 2021

Årsmøte 14. mars 2021

Styret inviterer herved til årsmøte for Ørnes Idrettslag.

Årsmøtet avholdes søndag 14.03.2021 klokken 18.00 på klubbhuset i Mosvolddalen. Dersom det ikke er mulig med fysisk møte vil årsmøtet avholdes på Teams.

Saker som en ønsker å ta opp på møtet må sendes til styret senest 28.02.2021 (to uker før møtet). Saker sendes på mail til orjan.vatneberg@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ørnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ørnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møte- og talerett.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen Styret i Ørnes Idrettslag