All aktivitet stoppes midlertidig

All aktivitet stoppes midlertidig

Forebyggende tiltak: ØIL velger å følge Norges fotballforbund sitt vedtak om at all breddeaktivitet stoppes ut april foreløpig.
Dette innebærer at all form for treninger, samlinger og kampaktiviteter stoppes fra dags dato.
Dette gjelder altså all aktivitet i regi av Ørnes IL.

For spørsmål ta kontakt med undertegnede på tlf 992 41 002.

Med hilsen
Laila Brun Engen
Leder ØIL