Aktivitetsplan

Hva har dere lyst til å gjøre? Kano? Boksing? Volleyball? Andre aktiviteter?

Kom med innspill!

 

Ta gjerne kontakt med leder Sirianna Stormo Pettersen på tlf: 99348383 eller mail: sirianna.pettersen@gmail.com hvis du har forslag til aktiviteter!